SYSTEMY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

  BMC - Bilans Mediów Cieplnych
 • system oparty jest na dostępnej aparaturze pomiarowej i licznikach ciepła,
 • ciągłe śledzenie procesu i archiwizacja danych w sieci komputerowej,
 • bezbłędne określenie sprzedanej energii,
 • wizualizacja zebranych w systemie danych i możliwość ich analizy,
 • budowa modułów, możliwość zastosowania standardowych PC
 • możliwość rozbudowy stanowisk komputerowych pracujących w systemie i łączenia (rozbudowy) systemu z przemysłowymi układami sterownikowymi, dla dużych i wymagających rozwiązań - aplikacje z wykorzystaniem 32 -bitowych narzędzi.
...więcej

  MMSC - Monitoring Miejskiej Sieci C.O. wraz z regulacją
 • monitoring na bazie aplikacji InTouch lub Wizcon oraz rozproszone sieci sterowników SAIA,
 • komunikacja modemowa poprzez linie dzierżawione,
 • wykorzystanie techniki przesyłu cyfrowego ISDN,
 • komputerowe programowanie ruchu zładu grzewczego, regulacja ciśnienia dyspozycyjnego magistrali ciepłowniczej do zadanych parametrów z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej i szczytu rozbioru ciepła, zadawanie parametrów (tabel) regulacyjnych z dyspozytorni.
...więcej

  MPWiK - System Dozowania Koagulantów dla Zakładów Przetwarzania Wody
 • system przeznaczony do sterowania napędami dozowników koagulantów oraz głowicami dozującymi. Sterowanie odbywa się automatycznie ze sterownika lub ręcznie z elementów zainstalowanych na elewacji szafy,
 • MPWiK wykonany jest na bazie sterownika SAIA PCD2 z wykorzystaniem programowalnego terminala sterowniczego PCD7.D810. Protokół komunikacyjny S-Bus sterownika umożliwia wizualizację procesu za pomocą aplikacji wizualizacyjnych.
...więcej

  RMSC - Radiowy Monitoring Sieci Cieplnej
 • bezobsługowy system kompleksowej regulacji SWC C.O. i C.W.U.,
 • regulacja parametrów temperatury C.O. w funkcji temperatury zewnętrznej. Automatyczne odsłanianie (14°C) i rozruch dla temperatury (12°C),
 • regulacja C.W.U. z uwzględnieniem szczytu,
 • sterowanie wszystkimi elementami wykonawczymi pompy-zasuwy,
 • zewnętrzne zadawanie parametrów potrzebnych do systemu wizualizacji InTouch lub Wizcon.
...więcej

  SLA - System Lokalnej Automatyki
 • przeznaczony jest między innymi do układów sterowania dozowaniem koagulantów uzdatniających wodę pitną w przedsiębiorstwach wodociągowych,
 • dzięki modułom komunikacyjnym systemu istnieje możliwość śledzenia przetwarzanych parametrów na monitorze standardowego komputera PC np. w programie wizualizacyjnym lub ich obróbki w różnego rodzaju aplikacjach kalkulacyjnych.
...więcej

  SWC - Automatyczna Regulacja Stacji Wymienników C.O. i C.W.U.
 • przeznaczony jest między innymi do układów sterowania dozowaniem koagulantów uzdatniających wodę pitną w przedsiębiorstwach wodociągowych,
 • dzięki modułom komunikacyjnym systemu istnieje możliwość śledzenia przetwarzanych parametrów na monitorze standardowego komputera PC np. w programie wizualizacyjnym lub ich obróbki w różnego rodzaju aplikacjach kalkulacyjnych.
...więcej