SWC
       Automatyczna Regulacja Stacji Wymienników C.O. i C.W.U.

  • Bezobsługowy system kompleksowej regulacji SWC C.O. i C.W.U.
  • Regulacja parametrów temperatury CO w funkcji temperatury zewnętrznej. Automatyczne odsłanianie (14 °C) i rozruch do temperatury (12 °C).
  • Regulacja CWU z uwzględnieniem szczytu.
  • Sterowanie wszystkimi elementami wykonawczymi pompy - zasuwy.
  • Zewnętrzne zadawanie parametrów potrzebnych do systemu wizualizacji Wizcon