SLA - System Lokalnej Automatyki

  • Wypróbowany system lokalnej automatyki oparty na aparaturze pomiarowej, dozującej i sterującej.
  • SLA przeznaczony jest między innymi do układów sterowania dozowaniem koagulantów uzdatniających wodę pitną w zakładach wodociągowych.
  • Dzięki modułom komunikacyjnym systemu istnieje możliwość śledzenia przetwarzanych parametrów na monitorze standardowego komputera PC np. w programie wizualizacyjnym lub ich obróbki w różnego rodzaju aplikacjach kalkulacyjnych.
  • Sterowanie wartościami przetwarzanych danych lub pomiarów odbywa się także za pomocą terminala przemysłowego SAIA PCD lub ESA.
  • Modułowa struktura sterownika SAIA pozwala na rozbudowę systemu o nowe sygnały wejściowe i sterujące.