SOFTPOL - Modułowe sterowniki programowalne  SAIA Modułowe sterowniki programowalne

      SAIA oferuje efektywne i atrakcyjne cenowo rozwiązania dające moiżliwości zastosowań w małych i średnich obiektach automatyzacji, jak również w dużych obiektach przemysłowych o złożonej strukturze sterowania i komunikacji. Modułowa struktura systemów zapewnia uniwersalność zastosowań, a wyposażenie ich w nowoczesne specjalizowane układy ASIC oraz montaż w technologii powierzchniowej SMD pozwalają osiągnąć niezwykłą niezawodność pracy, odporność na zakłócenia przemysłowe i niską energochłonność.
      Szerokie możliwości komunikacyjne , praca w różnego rodzaju sieciach oraz swoboda wyboru nadrzędnego systemu zarządzającego procesem przemysłowym stanowią sedno efektywności i wydajnośći proponowanych rozwiązań.
      Każda seria sterowników, począwszy od najmniejszego wykorzystuje nowoczesne procesory Motorola 68xxx w pełni zgodne programowo. Oznacza to, że program przygotowany dla sterownika jednego typu może być z powodzeniem i bez konieczności zmian zastosowany dla innego typu z rodziny PCD. Efektywne i przyjazne dla użytkownika narzędzia programowania umożliwiające projektowanie, sprawdzanie poprawności i diagnostykę błędów ułatwiają pracę i obniżają koszty tworzenia oprogramowania.

      

  Cechy, którymi charakteryzują się sterowniki SAIA:
 • idealne rozwiązanie w obudowie typu 'flat' - seria sterowników PCD2 oraz w obudowie kasetowej - seria sterowników PCD4
 • wieloprocesorowy system do dużych obiektów - seria sterowników PCD6
 • pełna zgodność programowa serii PCD pozwala na proste przechodzenie pomiędzy systemami
 • efektywne narzędzia programowania radykalnie obniżają koszty projektowania
 • przejrzystość i prostota graficznych struktur programowych
 • uniwersalne zdolnośći komunikacyjne
 • wymiana danych między systemami (point-to-point)
 • swoboda wyboru nadrzędnego systemu zarządzającego procesem
 • prostota bezpośredniej obsługi przy użyciu terminali operatorskich do komunikacji ze sterownikiem