SW98
Obliczenia i regulacja złożonych sieci cieplnych,
wykresy piezometryczne.

    Wersja dla Windows 9x, NT, 2000, XP

  • Program wprowadzony do eksploatacji na komputerach klasy IBM-PC od 1986r. Posiada liczne aplikacje głównie w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Używany jest do prowadzenia ruchu zładu grzewczego. Wbudowana baza danych umożliwia łatwe przygotowanie obliczeń dla kolejnych sezonów grzewczych. Wyniki przedstawione są w postaci definiowanych tabel i wykresów piezometrycznych.
  • Kompatybilność z poprzednimi wersjami. Program umożliwia liczenie sieci ze spinkami wewnątrz jednego zładu grzewczego lub sieci zasilanych z wielu źródeł połączonych w jeden system grzewczy. Aktualne katalogi rur. Maksymalna ilość działek ok. 12 tys.
  • Wersja programu dla systemów Windows 9x, NT, 2000, XP zachowuje układ ikon i porządek organizacyjny z wersji SW95 przeznaczonej dla DOS.
  • Dla posiadaczy poprzednich wersji programu bonifikata cenowa.
  • Dostępna jest również wersja demo.