MPWiK
       System Dozowania Koagulantów dla Zakładów Przetwarzania Wody

  • System przeznaczony do sterowania napędami dozowników koagulantów oraz głowicami dozującymi.
  • MPWiK wykonany jest na bazie sterownika SAIA PCD2 z wykorzystaniem programowalnego terminala sterowniczego PCD7.D810. Protokół komunikacyjny S-Bus umożliwia wizualizację procesu za pomocą aplikacji np. Wizcon lub InTouch.
  • MPWiK wykorzystano dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WROCŁAW" w Magazynie Mokrego Koagulanta na Wydziale PW1 Mokry Dwór.