MMSC Monitoring Miejskiej Sieci C.O. wraz z regulacją

  • System automatycznej regulacji ciśnień magistral ciepłowniczych zapewniający stabilność ciśnień zładu grzewczego, umożliwiający właściwą i bezawaryjną pracę urządzeń grzewczych.
  • MMSC wykonany jest na bazie sterownika SAIA PCD2 z wykorzystaniem aplikacji wizualizacyjnej WIZCON.
  • System wykorzystano dla potrzeb Spółki Ciepłowniczo Energetycznej "Jaworzno III" sp. z o.o. oraz dla Energetyki "Lubin".