SOFTPOL - Modułowe sterowniki programowalne
Mikro Wizualizacje

1. Wykresy HTML...opis
2. Rejestracja pomiarów analogowych bezpośrednio na komputerze...opis


1. Wykresy HTML

Ogólne informacje o programie.
Program jest jednym ze składników grupy programów o nazwie "Mikro-wizualizacja" autorstwa "SOFTPOL".Program jest narzędziem wspomagającym stworzenie strony internetowej, na której mają być przedstawione dane pomiarowe lub efekty produkcji w formie wykresów.
Program jest adresowany do firm, które widzą korzyści ze zdalnego śledzenia procesu lub z publicznego przedstawienia rezultatów produkcji swojego zakładu poprzez udostępnienie strony internetowej.
Szkicowy schemat działania przedstawia poniższy rysunek:


Program generuje dowolną ilość wykresów o definiowanych rozmiarach i kolorystyce w postaci plików JPG lub BMP, które importuje strona internetowa. Pliki są odświeżane w określonych interwałach czasowych. Typowy okres to 20 sekund. Program tworzy historię wykresów w przedziale czasu określonym przez definiowaną oś "X". Dane bieżące mogą być pobierane do programu różnymi drogami. Podstawowym źródłem danych są serwery DDE programów komunikacyjnych programowalnych sterowników PLC lub pracująca wizualizacja, która posiada wbudowany mechanizm DDE. Dynamiczną wymianę danych posiadają również arkusze kalkulacyjne np. MS EXCEL lub OpenOffice. Dostawcą danych może być również baza danych SQL lub dowolne urządzenie pomiarowe posiadające port komunikacyjny (i dostępny protokół) np. licznik ciepła. Dystrybucję danych z różnych źródeł realizują serwery adaptacyjne, wykorzystujące dostęp "TCP/BMC". Jest do dostęp uniwersalny przygotowany do odczytu danych z różnych wersji systemów archiwizacji i wizualizacji danych BMC autorstwa SOFTPOL. Serwery adaptacyjne, a w tym "MixSrvTCP" doprowadzają dane do jednolitej postaci, zanim z użyciem protokołu sieciowego TCP przekażą je do programu "HTMLwykresy2".2. Rejestracja pomiarów analogowych bezpośrednio na komputerze
  • na dowolnym komputerze PC
  • wejścia analogowe 0-20mA, 0-5V, 0-10V
  • wyjście USB
  • wyjście RS232
  • możliwość zastosowania wielu adapterów
  • archiwizacja danych
  • wykresy inżynierskie
  • wizualizacje HTML


Bezpośrednie połaczenie pomiarowe przetworników analogowych 0-20 mA, 0-5 V, 0-10 V do komputera poprzez adaptery A/C przyłączone do portów USB lub RS232. Adapter posiada 2 wejścia analogowe o częstotliwości odczytu pomiaru co 0,5sekundy. Dane archiwizowane są na komputerze co 1 sekunde. Ilość adapterów uzależniona jest od ilości wejść USB (możliwość zastosowania hub'a usb) lub portów RS232.

Za pomocą sieci komputerowej można pobierać dane z serwera na inny komputer (klient) w celach podglądu i analizy archiwizowanych danych.