Firma SOFTPOL istnieje od 1989r. Zajmujemy się wykonywaniem projektów, aplikacji i oprogramowania "pod klucz" na życzenie klienta. Jesteśmy producentem programów inżynierskich, oprogramowania dla sterowników PLC i wizualizacji SCADA.
Zajmujemy sie również wykonywaniem szaf i rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia.  Nasza oferta obejmuje m.in. :
 • Systemy wizualizacji sprzedaży i bilansowania mediów cieplnych dla elektrociepłowni, ciepłowni i PEC,
 • Monitoring rozproszonych obiektów, wymiennikowni, kotłowni, komór regulowanych, systemami sieci teletechnicznych, transmisji radiowych lub cyfrowych (ISDN),
 • Automatyka i wizualizacja sterowania chłodni wentylatorowych dla EC,
 • Systemy automatyki uzdatniania wody dla elektrociepłowni, PEC, przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji,
 • Sterowanie dyspozycją ciśnienia zładu grzewczego w funkcji tabel temperatur,
 • Automatyka kotłów węglowych małej mocy,
 • Automatyka sterowania palników metanowych,
 • Wizualizacje SCADA: InTouch, Wizcon, iFIX, itp.
 • Systemy bazodanowe SQL z wykorzystaniem narzędzi InSQL oraz MS SQL,
 • Programowanie sterowników PLC,
 • Oprogramowanie inżynierskie,
 • Projektowanie i wykonywanie rodzielnic niskiego napięcia
 • Prefabrykacja szaf elektrycznych i AKP
 • Szkolenia w zakresie 32 bitowych sterowników SAIA,