BMC Bilans Mediów Cieplnych

 • wypróbowany sytem bilansowania mediów cieplnych, opartych na dostepnej aparaturze pomiarowej i licznikach ciepla
 • budowa modułowa i możliwość zastosowania standardowyc PC, niska cena instalacji w stosunku do otrzymanych efektów
 • wyręcza szereg osób zatrudnionych u producenta energii na drodze "od pomiaru - do faktury" (tradycyjnie wykonujących tę żmudną pracę ręcznie)
 • zapewnia poprzez ciągłe śledzenie procesu i archiwizację bezbłędne określenie sprzedanej energii cieplnej (rzetelne określenie sprzedarzy jest źródłem oszczędności finansowych)
 • jednoczesna graficzna, kolorowa wizualizacja zebranych w systemie danych i możliwość ich anlizy przez działy techniczne
 • sygnalizacja przekroczen narzuconych limitów i samokontrola systemu (również optyczna i akustyczna)
 • możliwość rozbudowy stanowisk komputerowych pracujących w systemie
 • możliwość łączenia (rozbudowy) systemu z przemysłowymi układami sterownikowymi
 • dla dużych i wymagających rozwiązań - aplikacje z wykorzystaniem 32-bitowych narzędzi: sterowników SAIA szwajcarskiej firmy SAIA AG pakietu wizualizacyjnego InTouch lub Wizcon
 • program łaty i pewny w obsłudze z możliwością diaganostyki graficznej analizy danych źródłowych, z wbudowanym mechanizmem automatycznego uzupelniania brakujących danych
 • zewnętrznie konfigurowanie elementów systemu np. rodzaj transakcji, typów drukowaych faktur